• kenjutsu

  • martial arts belt test yoseikan budo taiwan gym in taipei kick-boxing kenjutsu 2

  • martial arts belt test yoseikan budo taiwan gym in taipei kick-boxing kenjutsu 3

  • martial arts belt test yoseikan budo taiwan gym in taipei kick-boxing kenjutsu 4